Estetska dentalna medicina

Estetska dentalna medicina

Estetska stomatologija je spoj umjetnosti i znanosti u dentalnoj medicini. Istodobna primjena umjetničkih i tehničkih vještina omogućuje doktoru dentalne medicine postizanje izvanrednih estetskih i funkcionalnih rezultata. Za postizanje ciljeva estetske stomatologije važna je učinkovita komunikacija unutar stomatološkog tima, a posebno s klijentom kako bismo izbjegli neostvariva pa i nerealna očekivanja, te postigli neizmjerno zadovoljstvo kod klijenta.

Kako bismo to postigli u našoj klinici prilikom izrade savršenog osmijeha koristimo Digital Smile Design ili DSD.

Ključna prednost DSD-a leži u tome što iz temelja mijenja jednu od osnovnih prepreka u stomatologiji, a to je da pacijent vidi svoje nove zube i osmijeh tek na kraju postupka. Putem DSD-a svoj budući osmijeh možete provjeriti unaprijed, prije samih stomatoloških zahvata.

Postupak DSD-a može uključivati:

  • promjenu položaja zubi
  • promjenu boje zubi
  • korekciju oblika i veličine zubi
  • te korekciju odnosa zubi i zubnog mesa.

Navedene promjene potrebno je uskladiti s proporcijama lica kako bi zubi djelovali prirodno i skladno.

Prije

Nakon

Keramičke ljuskice

Povećanje usana

Estetski ispuni

Zubni nakit