Mobilna protetika

Kada je situacija u usnoj šupljini takva da fiksni protetski nadomjesci nisu izvedivi, dentalna medicina nudi mogućnosti mobilnih ili kombiniranih protetskih nadomjestaka. Mobilne proteze mogu biti totalne ili parcijalne. Dok se totalne proteze izrađuju isključivo od akrilata, djelomične proteze mogu biti izrađene od dvije vrste materijala: akrilata ili wirona (s metalnom bazom). Koje će se rješenje ponuditi pacijentu ovisi ponajprije o situaciji zatečenoj u usnoj šupljini.

Pokrovna proteza na implantatima

Idealno rješenje za protetsku rehabilitaciju bezube čeljusti. Za razliku od potpuno fiksnog protetskog nadomjeska, za pokrovnu protezu je potreban manji broj postavljenih implantata, što uz veću vjerojatnost provedbe planirane terapije (gledajući količinu i kvalitetu preostale kosti) te manje invazivan zahvat, uvelike smanjuje i financijski aspekt terapije. Glavni retencijski element predstavlja prečka, koja fikisirana na četiri prije postavljena implantata čini primar (patricu), dok se sekundar (matrica) nalazi unutar proteze. Uz izvrsnu retenciju i potpuno reduciranu bazu proteze, pokrovna proteza na implantatima predstavlja idealan i pacijentu vrlo ugodan za nošenje protetski nadomjestak.

Wiron proteze (s metalnom bazom)

Klasična wiron proteza je mobilna akrilatna proteza s metalnom bazom. Koristi se kao trajno rješenje djelomične bezubosti ukoliko druge opcije nisu moguće. Retencija je ostvarena u obliku lijevanih kvačica koje precizno obuhvaćaju zub nosač te se na taj način povoljno prenosi žvačni pritisak na zub i kost, a mogućnost reduciranja baze proteze od velike je uloge za ugodnost nošenja pacijentu.

Kombinirani protetski nadomjesci

Ukoliko je raspored preostalih zubi povoljan, postoji mogućnost modificiranja wiron proteze na način da se kvačice kao retencijski elementi zamijene zglobnim vezama (attachment). U tom slučaju preostali zubi u čeljusti se bruse i pokrivaju metal keramičkim mostom koji na svojim krajevima ima ugrađene zglobne veze koji na principu patrice i matrice ostvaruju retenciju. Tada govorimo o kombiniranom radu odnosno kombinaciji fiksnog i mobilnog protetskog nadomjestka.

*Kombinirani protetski nadomjesci podrazumijevaju one koji su samo parcijalno fiksirani u ustima, dok je ostali dio proteze mobilan i neophodno ga je skidati zbog oralne higijene.

Teleskopski sustavi

Predstavljaju modificiranu wironit protezu koja je idealno rješenje za protetsku rehabilitaciju subtotalne bezubosti (do 3 preostala zuba u čeljusti) s nepovoljnim položajem zubi. Preostali zubi se bruse i pokrivaju primarnom potpunom kovinskom krunicom (zlato), dok se sekundarna krunica nalazi unutar wiron proteze te se pomoću trenja dvaju metala na principu patrice i matrice ostvaruje izvrsna retencija.

Totalna akrilatna proteza

Potpuna akrilatna proteza je mobilni protetski nadomijestak izrađen iz akrilata. Jedino je rješenje za protetsku rehabilitaciju bezube čeljusti ukoliko implantati nisu mogući. Retencijski elementi su mekane gingivne i tvrde koštane strukture te negativni tlak i rezilijencija sluznice.

Djelomična akrilatna proteza najčešće se koristi kao privremeno rješenje nedostatka pojedinih zubi. Razlika od potpune proteze je u retenciji koja se ostvaruje kvačicama oko postojećih zubi.